Uw vraagstuk? Onze uitdaging!

Het bedrijf

Klein flexibel adviesbureau met diverse specialisaties  op het gebied van o.a.:

 

CE markeringen

CE beheer

Handleidingen

Machineveiligheid 

Productontwikkeling

 

Gecertificeerd machineveiligheidsspecialist

 

LINKS

    Quick Links

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 TechMas.nl  

TechMas

Adviesbureau

Algemeen

 

     TechMas heeft als doel een partner te zijn voor kleine en middelgrote ondernemingen, welke hulp   

      zoeken op het gebied van diverse werkzaamheden (zie kopje HET BEDRIJF). Vaak vallen deze

      werkzaamheden onder de noemer"hier hebben wij geen tijd voor" of "hier hebben wij de juiste

      mensen niet voor".  In deze situatie biedt TechMas u een oplossing.

 

        In bovengenoemde situatie wordt met de opdrachtgever overlegd wat de mogelijkheden

      zijn binnen TechMas. Adviezen worden gegeven vanuit een ruime praktijkervaring en sluiten prima

      aan op een theoretische onderbouwing. Prijs/prestatie staan in een goede verhouding en de 

      opdrachtgever heeft een keuze uit aangenomen of regiewerk. Door deze flexibiliteit wordt een

      prettige samenwerking gevormd tussen onze opdrachtgever en TechMas.

 

 Aanpak

 

Afhankelijk van de soort opdracht wordt er voor de opdrachtgeven een prognose gemaakt

      van de mogelijke kosten en benodigde tijd. Duidelijke afspraken moeten voorkomen dat er

      tijdens of na de opdracht misverstanden ontstaan. TechMas heeft de mogelijkheid, door zijn

      netwerk, externe partijen in te schakelen waar het nodig is. Gewerkt wordt volgens het

      K.I.S. principe, Keep It Simple, hierdoor wordt een hoge transparantie gewaarborgd.

      Waar nodig wordt een tussentijds overleg ingepland en kan de opdrachtgever de gang van

      zaken prima volgen. 

 

   Overzicht werkzaamheden

 

      Het verzorgen van o.a.:

      * CE markering, richtlijntoetsing - documentering - EG verklaring - CE logo

      * Schrijven van handleidingen voor materiaal, machines, apparatuur, in de ruimste zin.

      * Machineveiligheid

      * Ondersteuning bij productontwikkeling, ook via ons netwerk, juiste bedrijven matchen.