skip to Main Content

Uw vraagstuk?

Onze uitdaging!

Onze diensten

CE Markeringen

CE Beheer

Handleidingen

Machineveiligheid

Productontwikkeling

Renewable Energie

Plan van Aanpak

stap_1

Kennismakingsgesprek

Tijdens dit gesprek stellen wij ons aan u voor en geven uitleg wat de mogelijkheden zijn tot een samenwerking. Graag vernemen wij van u informatie betreffende uw bedrijf en een mogelijk project. We brengen vervolgens de werkzaamheden in beeld. U kunt vervolgens een keuze maken uit: het project aannemen of het project uitvoeren op regiebasis. Binnen 1 week na het gesprek wordt een offerte uitgebracht.

stap_2

Akkoord en uitvoering

Indien wij een overeenkomst bereiken op een opdracht sturen wij een overzicht waarin de werkstructuur wordt aangegeven, waarbij bepaald wordt aan welke eisen dient te worden voldaan. Het eisenpakket wordt met u overlegd, tevens wordt bepaald wie wat gaat doen m.b.t. de verificatie. Vervolgens wordt overlegd welke documentatie dient te worden aangeleverd. Indien nodig wordt in één of meerdere sessies, op locatie, een risicoanalyse uitgevoerd.

stap_3

Rapportage

Na samenvoeging van alle gegevens wordt, samen met u, een laatste controle uitgevoerd. Indien alles correct is bevonden worden diverse rapportages gedraaid. Alle benodigde certificaten worden samengesteld en ter ondertekening aangeboden. Daarnaast worden alle rapportages en certificaten digitaal ter beschikking gesteld. Een back up wordt onder uw bedrijfsnaam, in ons systeem, opgeslagen.

Referenties

Back To Top